Ψάχνουμε drummer με ακούσματα και γνώση πάνω στα blues & classic rock. Υπάρχει έτοιμο υλικό και προγραμματισμένες εμφανίσεις ήδη για καλοκαίρι. Όποιος ή όποια ενδιαφέρεται ας απαντήσει άμεσα.

the Crossroads

Views: 220

Reply to This

Members

social media

Badge

Loading…

© 2016   Created by Yannis Rousochatzakis.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Warning: require_once(xn-app://widgetlaboratory/apps/windex.php): failed to open stream: "XN_AppFilesystemStream::stream_open" call failed in /apps/bluesgr/index.php on line 5 Fatal error: require_once(): Failed opening required 'xn-app://widgetlaboratory/apps/windex.php' (include_path='.:/php/includes/XN:/php/includes/PEAR:/php/includes/other') in /apps/bluesgr/index.php on line 5