Μερικοί από τους πιο γνωστούς μουσικούς - με ελληνική καταγωγή - που αγάπησαν τα blues.

Greeks in the blues
Μερικοί από τους πιο γνωστούς μουσικούς - με ελληνική καταγωγή - που αγάπησαν τα blues.


Johnny Otis


 

Nick Gravenites

 

 

Alexis Korner

 

 

Emilio Castillo of Tower of Power


 

John Belushi - Samaras

 

 

Johnny Nicholas

 

 

Pete Kanaras

 

 

Frank Zappa

 

Rocky Athas

Nicholas Tremulis

Nikos Lyras

 

 

Shuggie Otis

 

 

Chris Cain

 

 

Bill Perry

 

 

Hamilton Loomis

 

 

Pete Galanis

 

 

George Arvanitas (T-Bone Walker's pianist)

 

Mike Vlahakis

 

 

Gregg Dulli

 

 

George Pandis

 

 

Jeff Sarli

 

 

Nick Zesses & Dino Fekaris

 

Apostolis Anthimos

Papa George

 

 

Diamanda Galas

 

 

 

 

 

Spiros Soukis


 

Gus Lambros

 

 

 

 

Martin Schmachtenberg (Blues Co.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Views: 2271

Comments are closed for this blog post

social media

Members

© 2024   Created by Michael Limnios Blues Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service